Utbytbara koppjärn som passar till Karlslund S sadeln.

Gult: Smal 73°
Orange: Medium smal 75°
Röd: Medium 81°
Brun/grå: Medium bred 86°
Blå: Bred 90°
Svart: X bred 96°
Grön: XX bred 105°