Eques flexibelt nackstycke är utformat för att arkivera anatomisk korrekthet för att förhindra tryck bakom hästens öron.

Mitten av nackstycket är mjukt fodrad för att arkivera flexibiliteten hos hästens hals.

Observera att du inte kan kombinera denna produkt med olika fabrikat gällande kombi träns.