Eques flexibelt nackstycke är utformat för att arkivera anatomisk korrekthet för att förhindra tryck bakom hästens öron.

Mitten av nackstycket är mjukt fodrad för att arkivera flexibiliteten hos hästens hals.